Tradicijos

Tradiciniai renginiai
Pedagogai kūrybingai organizuoja įvairius tradicinius lopšelio-darželio renginius. Tradiciniai renginiai vyksta atsižvelgiant į metų laiką, šventes, vaikų norą, tėvų ir darbuotojų siūlymus.

 • „Kelionė į žinių šalį“ – Rugsėjo 1-osios šventė
 • „Rudenėlio takeliu“ – Rudenėlio šventės
 • „Pabūkime kartu“ – Adventiniai vakarojimai
 • „Žėrėk, žaliaskare!“ – Kalėdų šventės
 • „Ir visus mus Lietuva augina“– Lietuvos valstybės atkūrimo diena
 • „Ličynų karuselė“ – Užgavėnių šventė
 • „Mes – Žemės vaikai“ – Žemės diena
 • „Be patyčių“ – Veiksmo savaitė
 • „Atrieda margučiai“ – Velykų šventė
 • „Knygų karalystėje“ – Tarptautinė vaikiškos knygos diena
 • „Žaiskime, sportuokime ir aukime sveiki“ – sveikatos savaitės
 • „Mes su šeima – visada greta“ – sporto šventės
 • „Lik sveikas, darželi!“ – Priešmokyklinukų išleistuvės
 • „Sveika vasarėle!“ – Tarptautinė vaikų gynimo diena