Pedagogai ir kiti specialistai

PEDAGOGAI IR KITI SPECIALISTAI

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ  LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

PEDAGOGAI IR KITI SPECIALISTAI

 

Eil.

Nr.

VARDAS, PAVARDĖ

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija

Mokslo baigimo įstaiga, baigimo metai

Išsilavinimas

1.      

REGINA PETRAITIENĖ

Direktorė

2 vadybinė

ŠPI KIAF, 1986 m.;

VDU, 2006 m.

Aukštasis;

Aukštasis, psichologijos magistras

2.      

AUDRONĖ

RUŠKIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vyresnioji auklėtoja

Klaipėdos universitetas, 2002 m;

 

ŠU, 2009 m.

Aukštasis,

edukologijos magistras;

Aukštasis, bakalauro kvalifikacinis laipsnis

3.      

DANUTĖ LEVIŠKIENĖ

Muzikos mokytoja

Vyresnioji muzikos mokytoja

Lietuvos Valstybinė konservatorija, 1982 m.

Aukštasis

4.      

JANINA BORUSEVIČIENĖ

Auklėtoja

 

Vyresnioji auklėtoja

Vilniaus pedagoginė mokykla,  1978 m.

Aukštesnysis

5.      

RASA  BUTKEVIČIŪTĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Vyresnioji auklėtoja

Marijampolės pedagoginė mokykla, 1986 m.

Aukštesnysis

6.      

REGINA KLERSKIENĖ

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Marijampolės pedagoginė mokykla, 1989 m.

Aukštesnysis

7.      

NIJOLĖ LUKŠIENĖ

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

ŠPI KIAF, 1982 m.

Aukštasis

8.      

NATALJA PLINDINIENĖ

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė

ŠPI KIAF, 1978 m.

Aukštasis

9.  

RENATA KRASAUSKIENĖ

Auklėtoja

 

Vyresnioji auklėtoja

Šiaulių valstybinė kolegija, 2008 m. ;

 

ŠU, tęstinių studijų institutas,  2012 m.;

ŠU, 2014 m.

Aukštasis – neuniversitetinis;

 

Aukštasis, bakalauras

10.  

AURELIJA  RIMKUVIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Vyresnioji auklėtoja

ŠPI pradinio mokymo pedagogika, 1992 m.;

ŠU, tęstinių studijų institutas,  2014 m.

Aukštasis

 

Aukštasis, bakalauras

11.

ILONA DVARIONIENĖ

 

Auklėtoja

 

Auklėtoja

Šiaulių universitetas,

2000 m.

Aukštasis, bakalauras

12.  

VYTAUTAS POKŠTAS

Logopedas

Specialusis pedagogas-vyresnysis logopedas,

 

Socialinis pedagogas

 

Šiaulių universitetas,

2007 m.;

 

Šiaulių universitetas,

2009 m.;

 

Mykolo Romerio Universitetas

Aukštasis,

edukologijos bakalauras;

 

Aukštasis,

edukologijos magistras;

 

Aukštasis, Savivaldos institucijų administravimo magistras

13.

LARISA KARPAVIČIENĖ

Auklėtoja

Vyresnioji socialinė pedagogė

Klaipėdos A.Venclovos pedagoginė mokykla, 1989 m.

Šiaulių kolegija,

2007 m.;

 

ŠU, 2010 m.

 

Aukštesnysis;

 

 

Aukštasis, socialinio darbuotojo bakalauras;

Aukštasis,

edukologijos bakalauras

14.

LILIJA SMALAKIENĖ

Psichologo asistentė

Psichologė

Vilniaus universitetas, 1977 m.;

 VDU,  2006 m.

Aukštasis, žurnalistika;

 

Aukštasis, psichologijos magistras

15.

SIGITA GADŽIJ

Neformaliojo švietimo (šokio) mokytoja

Vyresnioji mokytoja,

Mokytoja metodininkė

ŠPI pradinio mokymo pedagogika, 1997 m.

Aukštasis