Nuotolinis ugdymas – naujos patirties iššūkis

Jau daugiau kaip mėnuo, kai vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ durys užvertos: nesigirdi vaikiškų žingsnelių, nutilo vaikiškas juokas, pokalbiai, palaikantys, šilti žvilgsniai, apsikabinimai. Bet tai nereiškia, kad dingo galimybė kiekvieną dieną įgyti naujų žinių, patirties, augti ir tobulėti.

Pradžia nebuvo lengva laukė daug išbandymų ir netikėtumų. Esame ikimokyklinio ugdymo įstaiga, niekas nebuvo susidūręs su nuotoliniu ugdymu, o ir pasiruošimui visą ugdytinių ugdymą perkelti į elektroninę erdvę nebuvo daug laiko. Tačiau mūsų įstaigos pedagogų pagrindinis tikslas buvo išsaugoti ir tęsti kokybišką vaikų ugdymą. Rinkome, ieškojome, aptardavome naują informaciją, direktorės R. Petraitienės paskatinti kėlėme kvalifikaciją nuotolinėje besimokančių darželių tinklo (BDT) programoje, nuotoliniuose video mokymuose Pedagogas.lt ir kartu ieškojome geriausių sprendimų.

Atradome naujus bendravimo būdus ir įrankius darbui su vaikais ir jų tėveliais, visiems ir kiekvienam tinkamą ugdymosi stilių, organizavimo būdus. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojos, švietimo pagalbos specialistas (logopedas), meninio ugdymo mokytoja įdeda daug pastangų, laiko, kūrybos ir fantazijos rengdami savaitinius-teminius nuotolinio ugdymo planus, ruošdami ir konkretindami kasdienines užduotis, video vaizdo įrašus, skaidres, surasdami ir pateikdami užduočių nuorodas virtualioje erdvėje, tėvams pageidaujant ir papildomų užduočių rinkinius.

Suprasdami, kad nuotolinio ugdymosi sėkmė priklausys ne tik nuo mokytojų paruoštų užduočių kokybės, bet ir nuo ugdytinių tėvų įsitraukimo, jų pagalbos, suvokimo koks svarbus kasdieninis vaiko augimas, tobulėjimas. Džiaugiamės suradę abiem pusėms priimtiniausius komunikacijos būdus: bendravimą elektroniniame pašte, telefonu, Facebook uždarose grupėse, Messenger, žymiai stipresnėmis elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ galimybėmis. Džiaugiamės, kad ir dirbdami, tėveliai suranda laiko dalyvauti kasdieniniame vaikų ugdyme: „plaukte plaukia“ atliktos užduotėlės, nuotraukos, filmuota medžiaga, piešiniai, įvairios kūrybinės užduotys ir kt. Smagu pamatyti vaikus dainuojančius, deklamuojančius, siunčiančius linkėjimus savo mokytojoms ir grupės draugams. Gaunamas grįžtamasis ryšys iš vaikučių tėvelių padeda pedagogams planuoti tolimesnę ugdomąją veiklą.

Nepamiršome ir parodų, konkursų, projektų, pagal galimybes skatinama vaikų saviraiška. Džiugu, jog kūrybinių darbų paroda „Gandrus pasitinkant“, kuri buvo pradėta organizuoti kovo pradžioje nenutrūko, bet ikimokyklinio ugdymo mokytojų R. Krasauskienės ir L. Karpavičienės iniciatyva persikėlė į virtualią erdvę. Tėveliai kartu su savo vaikais naudodami jiems patinkančią techniką dalyvavo kūrybiniame procese ir sukūrė įvairiausius gandrus. Priešmokyklinio ugdymo grupės „Obuoliukai“ ugdytiniai su savo šeimomis paskatinti priešmokyklinio ugdymo mokytojos R. Butkevičiūtės dalyvavo respublikinėje parodoje „Mano šeimos Velykų margutis“. Nenutrūko ir dalyvavimas respublikiniame projekte „Sveikata – visus metus“. Projekto iššūkį „Švara – sesutė, sveikata – motutė“, išskirtinai ir vaizdžiai įgyvendino ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Krasauskienė su savo ugdytine J. Čiapaite ir jos tėveliais. Projekto iššūkis buvo pateiktas teminiame vaizdo siužeto video įraše nuotoliniu būdu.

Vėliau atėjo laikas įvaldyti vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą Zoom, nes iš tėvų sužinojome, jog vaikai nori pamatyti savo draugus ir auklėtojas. Ir vėl – naujos patirties iššūkis, bet viskas įveikiama, kai supranti, jog tai patinka vaikams, svarbu šeimoms, kai dalyvaujančiųjų šioje platformoje skaičius auga kiekvieną dieną, aktyvumas didesnis negu dirbant įprastai. Tai irgi mūsų visų tobulėjimas ir augimas.

Šis laikotarpis parodė kiek mes esame tvirti, susitelkę bendruomenėje, kiek subrendę keistis, mokytis naujų darbų ir dirbti kitaip – nuotoliniu būdu. Tikimės, kad neplanuotas išsiskyrimas ilgai nebeužsitęs. Mes Jūsų pasiilgome! Iki susitikimo darželyje!

 

Pavaduotoja ugdymui                                                                                              2020-04-28

 

Audronė Ruškienė