Nuorodos

NAUDINGOS NUORODOS

Švietimo ir mokslo ministerija   http://www.smm.lt

Mokytojų kompetencijos centras    http://www.mkc.lt

Ugdymo plėtotės centras    http://www.upc.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras    http://www.sppc.lt

Vaiko raidos centras    http://www.raida.lt

Paramos vaikams centras    http://lt.pvc.lt

Švietimo ir mokslo institucijos    http://www.aikos.smm.lt

Savaitraštis „Dialogas“ http://www.dialogas.com

Jaunimo psichologinės paramos centras    http://www.jppc.lt

Viskas apie švietimą    http://svietimo.takas.lt

Ar viską žinai apie Lietuvą? http://www.lietuva.lt

Ikimokyklinio ugdymo aktualijos http://www.ikimokyklinis.lt

Projektas „Švietimo gidas“  http://svietimogidas.lt/konkursas-top-vaiku-darzeliai

Pedagogas.lt http://www.pedagogas.lt