Neformalusis vaikų švietimas

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

Neformalusis vaikų švietimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas.

Neformaliojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo veikla skirta jų meninių, kalbinių, sportinių, sveikatos ugdymo, socialinių gebėjimų bei tautinio tapatumo ugdymuisi neformaliojo ugdymo būreliuose: dailės – „Spalviukai“, sporto – „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, šokių būrelis „Trepsiukai“ Šie būreliai finansuojami iš įstaigos aplinkos lėšų.

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams sudaromos sąlygos saviraiškos poreikių tenkinimui kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose.

 

NEFORMALIOJO UGDYMO BŪRELIŲ VEIKLOS TVARKARAŠTIS

2016–2017 m. m.

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

SPORTO BŪRELIS „DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS”

Vadovas – neformaliojo ugdymo pedagogas

V. Pokštas

10.00–10.30

2 grupė

12.15-12.50

3 grupė

10.30–11.00

4, 5 grupės

11.20–11.50

15.15-15.50

6, 7 grupės

 

10.30–11.00

2 grupė

12.15-12.50

3 grupė

10.00–10.30

4, 5 grupės

11.00–11.30

15.15-15.50

6, 7 grupės

   

DAILĖS BŪRELIS „SPALVIUKAI

Vadovė – meninio ugdymo auklėtoja

M. Kumpikevičiūtė

12.15–12.50

2 grupė

10.30–11.00

4, grupė

10.00-10.30

5 grupė

11.00–11.30

7 grupė

12.15–12.50

3 grupė

10.45–11.20

6 grupė

   

11.05–11.50

6 grupė

10.15–11.00

7 grupė

ŠOKIŲ BŪRELIS

Trepsiukai“

Vadovė – meninio ugdymo mokytoja

S. GADŽIJ

 

15.00–15.30

2, 3, 4 grupės

15.30–16.00

6, 7 grupės

 

15.00–15.30

2, 3, 4 grupės

15.30–16.00

6, 7 grupės