Neformalusis vaikų švietimas

Neformalusis vaikų švietimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas.

Neformaliojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų švietimo veikla skirta ugdytinių socialinių gebėjimų bei tautinio tapatumo ugdymui(si). Neformaliojo švietimo šokių būrelyje „Trepsiukai“ tenkinami vaiko individualūs estetiniai, muzikiniai poreikiai per įvairias šokio rūšis, ugdomi choreografiniai įgūdžiai, artistiškumas, kūrybingumas. Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams sudaromos sąlygos saviraiškos poreikių tenkinimui kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose.

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLOS TVARKARAŠTIS

2019–2020 m. m.

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

ŠOKIŲ BŪRELIS

„TREPSIUKAI“

Vadovė – meninio ugdymo (šokio) mokytoja

Sigita Gadžij

 

 

15.00–15.30

3, 5 grupės

 

15.30–16.00

4, 6, 7 grupės

15.00-15.30

7 grupė, skyrius „Žvaigždutė“

15.30-16.00

8 grupė, skyrius „Žvaigždutė“