Neformalusis vaikų švietimas

 

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

Neformalusis vaikų švietimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas.

Neformaliojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo veikla skirta jų meninių, kalbinių, sportinių, sveikatos ugdymo, socialinių gebėjimų bei tautinio tapatumo ugdymuisi neformaliojo ugdymo būreliuose: dailės – „Spalviukai“,  sporto – „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, „Futboliukas“,  šokių būrelis „Trepsiukai“, meninio ugdymo būrelis „Muzikiniai lašeliai“.  Šie būreliai finansuojami iš įstaigos aplinkos lėšų.

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams sudaromos sąlygos saviraiškos poreikių tenkinimui kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOS TVARKARAŠTIS 2017–2018 M. M.