Neformalusis vaikų švietimas

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

Neformalusis vaikų švietimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas.

Neformaliojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų švietimo veikla skirta jų meninių, kalbinių, sveikatos ugdymo, socialinių gebėjimų bei tautinio tapatumo ugdymuisi neformaliojo švietimo būreliuose: dailės – „Spalviukai“,– šokių būrelis „Trepsiukai“, meninio ugdymo „Muzikiniai lašeliai“. Šie būreliai finansuojami iš įstaigos aplinkos lėšų.

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams sudaromos sąlygos saviraiškos poreikių tenkinimui kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose.

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLOS TVARKARAŠTIS

2018–2019 m. m.

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

MENINIO UGDYMO BŪRELIS „MUZIKINIAI LAŠELIAI”

Vadovė – neformaliojo švietimo (muzikos) mokytoja

Živilė Garbaliauskienė

 

 

15.00–15.30

4 grupė

 

16.00–17.00

3, 5 grupės

 

10.35–11.30

3, 4, 5, grupės

DAILĖS BŪRELIS „SPALVIUKAI

Vadovė – neformaliojo švietimo (dailės) mokytoja

Milda Kumpikevičiūtė

10.50–11.30

6 grupė

 

11.30–12.15

7 grupė

 

10.50–11.30

7 grupė

 

11.30–12.15

6 grupė

 

 

 

10.00–10.30

2 grupė

ŠOKIŲ BŪRELIS

„TREPSIUKAI“

Vadovė – neformaliojo švietimo (šokio) mokytoja

Sigita Gadžij

 

15.00–15.30

3, 4 5 grupės

 

15.30–16.00

6, 7 grupės

 

15.00–15.30

3, 4 5 grupės

 

15.30–16.00

6, 7 grupės

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                         Audronė Ruškienė

2018-09-03