Mokytojų taryba

MOKYTOJŲ TARYBA

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

MOKYTOJŲ TARYBA

Vardas, pavardė

Pareigos

Regina Petraitienė

Direktorė – Pirmininkas

Nijolė Lukšienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė – Sekretorius

Audronė Ruškienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Narys

Rasa Butkevičiūtė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė – Narys

Natalja Plindinienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Regina Klerskienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Aurelija Rimkuvienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Renata Krasauskienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Janina Borusevičienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Ilona Dvarionienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Milda Kumpikevičiūtė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Danutė Leviškienė

Muzikos mokytoja – Narys

Vytautas Pokštas

Logopedas, neformaliojo švietimo (sporto) mokytojas – Narys

Larisa Karpavičienė

Socialinė pedagogė – Narys

Lilija Smalakienė

Psichologė-asistentė – Narys

Sigita Gadžij

Neformaliojo švietimo (šokio) mokytoja – Narys

Živilė Garbalaiuskienė

Neformaliojo švietimo (muzikos) mokytoja – Narys

 

 

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ mokytojų tarybos nuostatai (spausti čia)