Mokytojų taryba

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

MOKYTOJŲ TARYBA

 

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Regina Petraitienė

Direktorė – Pirmininkas

Rasa Dagelienė

Švietimo padalinio (skyriaus) vadovė – Narys

Audronė Ruškienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Narys

Irena Daščiorienė

Metodininkė – Narys

Aurelija Rimkuvienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Rasa Butkevičiūtė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Jolita Šimkienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Ilona Dvarionienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Janina Borusevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Larisa Karpavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Regina Klerskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Renata Krasauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Nijolė Lukšienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Natalja Plindinienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Daiva Andriuškienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Jūratė Badaukienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Rasa Borusevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Birūta Intienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Nijolė Joniškienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Raimonda Paleckienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Alina Pivanovičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Ilona Sigariova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Saulė Stancevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Lina Ziemelienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Raimonda Klevinskaitė

Logopedė – Narys

Monika Paulauskienė

Logopedė – Narys

Vytautas Pokštas

Logopedas – Narys

Danutė Leviškienė

Meninio ugdymo mokytoja – Narys

Ona Deniušienė

Meninio ugdymo mokytoja – Narys

Sigita Gadžij

Meninio ugdymo (šokio) mokytoja – Narys

Lilija Smalakienė

Psichologo asistentė – Narys