Mokytojų taryba

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

MOKYTOJŲ TARYBA

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Regina Petraitienė

Direktorė – Pirmininkas

Rasa Dagelienė

Švietimo padalinio (skyriaus) vadovė – Narys

Audronė Ruškienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Narys

Irena Daščiorienė

Metodininkė – Narys

Aurelija Rimkuvienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė – Narys

Rasa Butkevičiūtė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė – Narys

Jolita Šimkienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė – Narys

Ilona Dvarionienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Janina Borusevičienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Larisa Karpavičienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Regina Klerskienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Renata Krasauskienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Nijolė Lukšienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Natalja Plindinienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Daiva Andriuškienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Jūratė Badaukienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Rasa Borusevičienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Birūta Intienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Nijolė Joniškienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys