Metodinė taryba

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

METODINĖ TARYBA

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Irena Daščiorienė

Metodininkė – Pirmininkas

Jūratė Badaukienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Pavaduotojas

Nijolė Lukšienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Sekretorius

Rasa Dagelienė

Švietimo padalinio (skyriaus) vadovė – Narys

Audronė Ruškienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Narys, metodinės veiklos koordinatorius