Metodinė taryba

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

METODINĖ TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Irena Daščiorienė

Metodininkė – Pirmininkas

2.

Jūratė Badaukienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Pavaduotojas

3.

Nijolė Lukšienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Sekretorius

4.

Rasa Dagelienė

Švietimo padalinio (skyriaus) vadovė – Narys

5.

Audronė Ruškienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Narys