Metodinė taryba

Vardas, pavardė

Pareigos

Aurelija Rimkuvienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – Pirmininkas
Audronė Ruškienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Pavaduotojas
Nijolė Lukšienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė – Sekretorius
Natalja Plindinienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – Narys
Janina Borusevičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – Narys

 

Metodinės grupės nuostatai (spausti čia).