Metodinė taryba

METODINĖ TARYBA 

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

METODINĖ TARYBA 

Vardas, pavardė

Pareigos

Audronė Ruškienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Pirmininkas

Rasa Butkevičiūtė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė – Pavaduotojas

Aurelija Rimkuvienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė – Sekretorius

Nijolė Lukšienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Janina Borusevičienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Natalja Plindinienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Regina Klerskienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Renata Krasauskienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Ilona Dvarionienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Milda Kumpikevičiūtė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Larisa Karpavičienė

 Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Danutė Leviškienė

Muzikos mokytoja – Narys

Vytautas Pokštas

Logopedas – Narys

 

Metodinės grupės nuostatai (spausti čia).