Laisvos vietos

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VAIKAMS LOPŠELYJE-DARŽELYJE

„ATŽALYNAS“

 

Laisvų vietų skaičius

Lopšelio grupė

(1,5–3 metų)

Ikimokyklinė grupė

(3–4 metų)

Ikimokyklinė grupė

(4–5 metų)

Ikimokyklinė  grupė

(5–6 metų)

Priešmokyklinės grupės

(6–7 metų)

0

0

0

0

10

 

 INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VAIKAMS SKYRIUJE „ŽVAIGŽDUTĖ“

Laisvų vietų skaičius

Lopšelio grupės

(1,5–3 metų)

Ikimokyklinė grupė

(3–4 metų)

Ikimokyklinė grupė

(4–5 metų)

Ikimokyklinės  grupės

(5–6 metų)

Priešmokyklinės grupės

(6–7 metų)

1

4

1

3

1

 

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

2020-07-08 skelbiama laisva ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo vieta (1 etatas) Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje ,,Atžalynas“.

Jūsų laukia šauni bendruomenė, tvarkinga ir saugi aplinka, puikios edukacinės erdvės.

Darbo pobūdis: darbas grupėje su ikimokyklinio amžiaus vaikais pilnu etatu  (36 val./sav.).

Darbo sutarties rūšis: neterminuota. Darbo pradžia – 2020 m. rugpjūčio 25 d.

Atlyginimas: atlyginimas priklauso nuo kvalifikacijos ir pedagoginio stažo: 800–1100 Eur per mėnesį neatskaičius mokesčių. Numatomas atlyginimo kilimas nuo 2020 m. rugsėjo mėn.

Kvalifikaciniai reikalavimai: turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą (gali būti ir studentas), mokėti gerai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, mokėti lietuvių kalbą, gebėti dirbti komandoje; mokėti kaupti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Prioritetai: Darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje; meilė vaikui; projektinio darbo patirtis, užsienio kalbos mokėjimas.

Gyvenimo aprašymą (CV), kitus dokumentus apie darbo stažą (jei turi darbo stažą) ar kitą pretendento manymu svarbią informaciją galima pateikti asmeniškai, paštu adresu Respublikos g. Nr. 4, LT-85150 Naujoji Akmenė arba el. paštu: atzalynas@akmene.lt. Gauti dokumentai registruojami vadovaujantis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Išsami informacija apie esamą laisvą darbo vietą teikiama tel. (8 425) 56 554. Informaciją teikia lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui arba direktorė.

__________________________________