Laisvos vietos

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VAIKAMS LOPŠELYJE-DARŽELYJE

„ATŽALYNAS“

 

Laisvų vietų skaičius

Lopšelio grupė

(1,5–3 metų)

Ikimokyklinė grupė

(3–4 metų)

Ikimokyklinė grupė

(4–5 metų)

Ikimokyklinė  grupė

(5–6 metų)

Priešmokyklinės grupės

(6–7 metų)

0

0

0

0

10

 

 INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VAIKAMS SKYRIUJE „ŽVAIGŽDUTĖ“

Laisvų vietų skaičius

Lopšelio grupės

(1,5–3 metų)

Ikimokyklinė grupė

(3–4 metų)

Ikimokyklinė grupė

(4–5 metų)

Ikimokyklinės  grupės

(5–6 metų)

Priešmokyklinės grupės

(6–7 metų)

1

4

1

3

1

 

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

Laisvų darbo vietų nėra.

Konkursai į laisvas darbo vietas nevyksta.