Kūrybinės veiklos darbo grupė

NUOLAT VEIKIANČIOS KŪRYBINĖS VEIKLOS DARBO GRUPĖS:

NUOLAT VEIKIANČIOS KŪRYBINĖS VEIKLOS DARBO GRUPĖS:
Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo:

 • Audronė Ruškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Aldona Jasaitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
 • Vytautas Pokštas, logopedas,
 • Rasa Butkevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Natalja Plindinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Regina Klerskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Aurelija Rimkuvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Ilona Dvarionienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Projektų rengimo ir įgyvendinimo:

 • Regina Petraitienė, direktorė,
 • Larisa Karpavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Nijolė Lukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Janina Borusevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Vytautas Pokštas, logopedas.

Įstaigos įvaizdžio formavimo ir informacijos sisteminimo:

 • Regina Petraitienė, direktorė,
 • Irena Digrylienė, raštvedė,
 • Audronė Ruškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Ilona Dvarionienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Regina Klerskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Lilija Smalakienė, psichologo asistentė,
 • Birutė Šemčišina, ūkvedė.

Tradicijų puoselėjimo ir etninio ugdymo:

 • Audronė Ruškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Danutė Leviškienė, meninio ugdymo mokytoja,
 • Nijolė Lukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Rasa Butkevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Natalja Plindinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Renata Krasauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Sigita Gadžij, meninio ugdymo (šokio) mokytoja.

Ikimokyklinio ugdymo programos sudarymo ir modeliavimo:

 • Audronė Ruškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Janina Borusevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Larisa Karpavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Renata Krasauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.