Kūrybinės veiklos darbo grupė

NUOLAT VEIKIANČIOS KŪRYBINĖS VEIKLOS DARBO GRUPĖS:
Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo:

 • Audronė Ruškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Aldona Jasaitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
 • Vytautas Pokštas, logopedas,
 • Rasa Butkevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Natalja Plindinienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,
 • Regina Klerskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Projektų rengimo ir įgyvendinimo:

 • Regina Petraitienė, direktorė,
 • Larisa Karpavičienė, socialinė pedagogė,
 • Nijolė Lukšienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Janina Borusevičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,
 • Vytautas Pokštas, neformaliojo ugdymo pedagogas.

Įstaigos įvaizdžio formavimo ir informacijos sisteminimo:

 • Regina Petraitienė, direktorė,
 • Irena Digrylienė, raštvedė-sekretorė,
 • Audronė Ruškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Violeta Končienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,
 • Milda Kumpikevičiūtė, meninio ugdymo auklėtoja,
 • Lilija Smalakienė, psichologė,
 • Birutė Šemčišina, ūkio dalies vedėja.

        Tradicijų puoselėjimo ir etninio ugdymo:

 • Audronė Ruškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Danutė Leviškienė, meninio ugdymo pedagogė,
 • Nijolė Lukšienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Rasa Butkevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Natalja Plindinienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,
 • Renata Krasauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,
 • Milda Kumpikevičiūtė, meninio ugdymo auklėtoja,
 • Sigita Gadžij, meninio ugdymo mokytoja.

        

Ikimokyklinio ugdymo programos sudarymo ir modeliavimo:

 • Audronė Ruškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Violeta Končienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,
 • Janina Borusevičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,
 • Natalja Plindinienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,
 • Aurelija Rimkuvienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.