Kūrybinės veiklos darbo grupė

NUOLAT VEIKIANČIOS KŪRYBINĖS VEIKLOS DARBO GRUPĖS:

Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo:

 

• Audronė Ruškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
• Aldona Jasaitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
• Vytautas Pokštas, logopedas,
• Rasa Butkevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
• Natalja Plindinienė, lopšelio-darželio auklėtoja,
• Regina Klerskienė, lopšelio-darželio auklėtoja,
• Aurelija Rimkuvienė, priešmokyklinio pedagogė,
• Ilona Dvarionienė, lopšelio-darželio auklėtoja.

 

Projektų rengimo ir įgyvendinimo:

 

• Regina Petraitienė, direktorė,
• Larisa Karpavičienė, lopšelio-darželio auklėtoja,
• Nijolė Lukšienė, lopšelio-darželio auklėtoja,
• Janina Borusevičienė, lopšelio-darželio auklėtoja,
• Vytautas Pokštas, logopedas.

 

Įstaigos įvaizdžio formavimo ir informacijos sisteminimo:

 

• Regina Petraitienė, direktorė,
• Irena Digrylienė, raštvedė,
• Audronė Ruškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
• Ilona Dvarionienė, lopšelio-darželio auklėtoja,
• Regina Klerskienė, lopšelio-darželio auklėtoja,
• Lilija Smalakienė, psichologė,
• Birutė Šemčišina, ūkvedė.

 

Tradicijų puoselėjimo ir etninio ugdymo:

 

• Audronė Ruškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
• Danutė Leviškienė, muzikos mokytoja,
• Nijolė Lukšienė, lopšelio-darželio auklėtoja,
• Rasa Butkevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,