Istorija

skanuota Atzalyno emblema

Emblemos autorė Milda Kumpikevičiūtė.

 

Autorė Violeta Končienė
Muziką parinko Danutė Leviškienė

 

GIESMĖ

Iš prilenktos mažos šakelės
Tu augai ir tvirtėjai
Kasdien visus ilgus metus
Vaikų balsus girdėjai.

 

Priedainis

„Atžalynas“, „Atžalynas“ –
Mūsų čia namai.
„Atžalynas“, „Atžalynas“ –
Kviečia mus vaikai.

 

Tegul išauga tvirtas medis
Iš atžalų mažiausių,
O atžalos atžalėles
Augina kuo tankiausiai.

 

Priedainis

Suskamba linksmos mūsų dainos
Ir šypsosi vaikai.
Pakėlęs atžalas į dangų
Tu rankomis laikai.

 

Priedainis

Klestėk ir auki „Atžalyne“!
Tu mus visus tvirtai laikai
Te niekad juoko čia nestinga
Juk mūsų ateitis – vaikai.

GYVENIMO RETROSPEKTYVOS

 

Image0026Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“ savo pirmiesiems lankytojams duris atvėrė 1973 m. gruodžio 3 d. Tuomet veikė 12 grupių, dirbo 56 darbuotojai. Darželio įkūrėja ir pirmoji vedėja buvo Stasė Momgaudienė. Po to 9 metus įstaigai vadovavo Janina Lakačiauskienė, nuo 1990 m. jam vadovauja Regina Petraitienė. Nuo 1977 m.   pavaduotoja dirbo Veronika Ramonienė, o nuo 2013 m. rugsėjo šias pareigas užima Audronė Ruškienė. Nors keitėsi darželio išorė ir vidus,       vadovai ir kiti darbuotojai, tačiau išliko pagrindinės vertybės ir tikslai, kurias puoselėja ir įgyvendina bendruomenė- tai vaikas ir jo poreikiai, tėvų lūkesčiai ir ugdymo kokybė.

 

Per visus šiuos metus įstaiga išgyveno pokyčių ir ieškojimų laiką. 2001 m. lopšelis-darželis „Atžalynas“ buvo IMG_0050reorganizuotas į mokyklą-darželį, o 2010 m., padidėjus ankstyvojo amžiaus vaikų skaičiui, vėl tapo lopšeliu-darželiu. Nuo 2005 m. gruodžio 4 d. įstaiga savo struktūroje turi filialą Vaikų dienos centras, skirtą 3-10 metų vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Filiale teikiama kvalifikuota pedagoginė, psichologinė pagalba, nemokamas maitinimas.

 

Šiuo metu įstaigoje veikia 7 ugdymo grupės ir 1 priežiūros grupė Vaikų dienos centre. Įstaigą ir jos filialą lanko 153 ugdytiniai, dirba 35 darbuotojai. Tai kvalifikuoti ir kompetentingi pedagogai bei dėmesingas aptarnaujantis personalas. Įstaigoje 17 pedagogų ir kitų specialistų – logopedas, judesio korekcijos pedagogas, meninio ugdymo pedagogė, dvi meninio ugdymo auklėtojos, neformalaus ugdymo pedagogas, dvi priešmokyklinio ugdymo pedagogės, 7 auklėtojos, socialinė pedagogė, psichologė. 5 pedagogai turi magistro laipsnius, 12 su aukštuoju pedagoginiu išsilavinimu, 5 su aukštesniuoju pedagoginiu išsilavinimu. Darbuotojų kaita maža.