Istorija

skanuota Atzalyno emblema

Emblemos autorė Milda Kumpikevičiūtė.

 

Autorė Violeta Končienė
Muziką parinko Danutė Leviškienė

 

Vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ daina

Iš prilenktos mažos šakelės
Tu augai ir tvirtėjai
Kasdien visus ilgus metus
Vaikų balsus girdėjai.

 

Priedainis

„Atžalynas“, „Atžalynas“ –
Mūsų čia namai.
„Atžalynas“, „Atžalynas“ –
Kviečia mus vaikai.

 

Tegul išauga tvirtas medis
Iš atžalų mažiausių,
O atžalos atžalėles
Augina kuo tankiausiai.

 

Priedainis

Suskamba linksmos mūsų dainos
Ir šypsosi vaikai.
Pakėlęs atžalas į dangų
Tu rankomis laikai.

 

Priedainis

Klestėk ir auki „Atžalyne“!
Tu mus visus tvirtai laikai
Te niekad juoko čia nestinga
Juk mūsų ateitis – vaikai.

GYVENIMO RETROSPEKTYVOS

 

Image0026

Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“ savo pirmiesiems lankytojams duris atvėrė 1973 m. gruodžio 3 d. Tuomet veikė 12 grupių, dirbo 56 darbuotojai. Darželio įkūrėja ir pirmoji vedėja buvo Stasė Momgaudienė. Po to 9 metus įstaigai vadovavo Janina Lakačiauskienė, nuo 1990 m. jam vadovauja Regina Petraitienė. Nuo 1977 m. pavaduotoja dirbo Veronika Ramonienė, o nuo 2013 m. rugsėjo šias pareigas užima Audronė Ruškienė. Nors keitėsi darželio išorė ir vidus, vadovai ir kiti darbuotojai, tačiau išliko pagrindinės vertybės ir tikslai, kurias puoselėja ir įgyvendina bendruomenė – tai vaikas ir jo poreikiai, tėvų lūkesčiai ir ugdymo kokybė.

Per visus šiuos metus įstaiga išgyveno pokyčių ir ieškojimų laiką. 2001 m. lopšelis-darželis „Atžalynas“ buvo reorganizuotas į mokyklą-darželį, o 2010 m., padidėjus ankstyvojo amžiaus vaikų skaičiui, vėl tapo lopšeliu-darželiu. Nuo 2005 m. gruodžio 4 d. iki 2018 m. spalio 1 d. įstaiga savo struktūroje turėjo filialą Vaikų dienos centrą, skirtą 3-10 metų vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įstaiga savo struktūroje turi skyrių, – Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ skyrius „Žvaigždutė“.

Šiuo metu įstaigoje veikia 7 ugdymo grupės. Įstaigą lanko 125 ugdytiniai, dirba 34 darbuotojai. Tai kvalifikuoti ir kompetentingi pedagogai bei dėmesingas aptarnaujantis personalas. Įstaigoje 17 pedagogų ir kitų specialistų – logopedas, muzikos mokytoja, neformaliojo švietimo pedagogės, priešmokyklinio ugdymo pedagogės, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, psichologo asistentė. 4 pedagogai turi magistro laipsnius, 13 su aukštuoju pedagoginiu išsilavinimu, 4 su aukštesniuoju pedagoginiu išsilavinimu. Darbuotojų kaita maža.

 

IMG_0050