Mokyklos taryba

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

MOKYKLOS TARYBA

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Janina Borusevičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – Pirmininkas
Regina Klerskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – Pavaduotojas
Violeta Končienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – Sekretorius
Lina Vainutienė Auklėtojos padėjėja – Narys
Viktorija Leonienė Tėvų atstovas

 

 

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ tarybos nuostatai (spausti čia)