Mokyklos taryba

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

MOKYKLOS TARYBA

 

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Janina Borusevičienė

Lopšelio-darželio auklėtoja –  Pirmininkas

Regina Klerskienė

Lopšelio-darželio auklėtoja –  Pavaduotojas

Renata Krasauskienė

Lopšelio-darželio auklėtoja –  Sekretorius

Lina Vainutienė

Auklėtojos padėjėja –  Narys

Laimutė Andruškienė

Vyriausioji buhalterė – Narys

Viktorija Leonienė

Tėvų atstovas