Mokyklos taryba

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

MOKYKLOS TARYBA

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Jolita Šimkienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Pirmininkas

Aurelija Rimkuvienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė – Sekretorius

Renata Krasauskienė

Lopšelio-darželio auklėtoja – Narys

Rasa Borusevičienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė – Narys

Viktorija Leonienė

Tėvų atstovas