Mokyklos taryba

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

MOKYKLOS TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Jolita Šimkienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Pirmininkas

2.

Aurelija Rimkuvienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Sekretorius

3.

Renata Krasauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

4.

Rasa Borusevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

5.

Viktorija Leonienė

Tėvų atstovas

6.

Vaida Mačiūtė

Tėvų atstovas

7.

Justina Grigorevičienė

Tėvų atstovas

8.

Rena Šimkuvienė

Tėvų atstovas