Įstaigos projektinė veikla

Metai

Programa, projektas

Logotipas

2011-2014

Sveikatą stiprinančių mokyklų judėjimas „Sveika mokykla“

1

2011- 2014 m.

Tarptautinis projektas smurto prieš vaikus prevencijai „Zipio draugai“.

 2

2013-2014 m.

Respublikinis projektas „Savaitė be patyčių“

 3vv

2013-2014 m.

Socializacijos programos projektas vaikų vasaros stovykla „Vaivoryškštė“

 

2013 m.

ES projektas „ Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas Akmenės rajono savivaldybėje“

 4

2011- 2014 m.

ES   projektas ,, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“

 8

2013 m.

Sveikatos projektas „Mylėk save-gyvenk sveikai“

 2

2011-2014 m.

Projektas su socialinių paslaugų centru „Kartų ryšys“

 

2012-2014 m.

Projektas su Akmenės Sporto centru „Mažasis krepšinis“

 

2012-2013 m.

Projektas su Dabinės specialiąja mokykla „Tiesiame bendradarbiavimo tiltus“

 1

2012-2014 m.

ES programa „Pienas vaikams“

 6

2012-2014 m.

ES programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“

 7

2013-2014 m.

Respublikinis LFF projektas SVIS projektas „Sugražinkime vaikus į stadionus“- „Futboliukas“

 5

2014 m.

Respublikinis ekologinis projektas „Mano žalioji palangė“

 

2014 m.

Sveikatos projektas „ Svarbiausia – sveikas vaikas“