Įstaigos projektinė veikla

Vykdomi projektai, programos

2019-2020 metai

 

 • Europos sąjungos finansuojamas projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje“
 • ES projektas „Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ patalpų modernizavimas“
 • Nacionalinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“
 • Respublikinis sveikatą stiprinančių mokyklų pozityvios psichosocialinės aplinkos projektas „Pasidalinkime draugyste“
 • Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“
 • Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
 • ES programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose“
 • Tarptautinis socialinis projektas „Žmogaus dovana Žemei“
 • Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Kai širdelėj neramu“
 • Respublikinis projektas „Pasidalink gerumu“
 • Projektas „Atrask ir parodyk save – tu gali!“, kartu su Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrija.
 • Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone“.
 • Sąmoningumo didinimo mėnuo „BE PATYČIŲ 2020“