Įstaigos projektinė veikla

Vykdomi projektai, programos

2018-2019 metai

 

 • ES projektas „Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ patalpų modernizavimas“
 • Nacionalinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“
 • Respublikinis sveikatą stiprinančių mokyklų pozityvios psichosocialinės aplinkos projektas „Pasidalinkime draugyste“
 • Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“
 • Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
 • Muzikinis projektas „Fortepijonas – mūsų draugas“ su Naujosios Akmenės muzikos mokykla
 • Sveikatos ir sporto projektas „Mažasis futboliukas“ su Akmenės rajono sporto centru
 • ES programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose“
 • Sąmoningumo didinimo mėnuo „BE PATYČIŲ 2019“
 • Tarptautinis socialinis projektas „Mūsų namai – dorybių žemė“
 • Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Šimtmečio vaikai – gyvename sveikai“
 • Respublikinis interaktyvus pilietiškumo ugdymo projektas „Kaip surasti Lietuvą 2018?“