Ikimokyklinis ugdymas

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS – tai neformalus vaikų švietimas, kurio paskirtis apibrėžiama Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme: „Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius“ (LR švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas. 2003 m. birželio 17 d. Nr. IX-1630. Vilnius).

(PILNAS DOKUMENTAS)

untitled

 

 

 

 

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA VAIKYSTĖS TAKELIU