Etikos komisija

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

ETIKOS KOMISIJA

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Vytautas Pokštas Logopedas – Pirmininkas
Rasa Butkevičiūtė Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja – Pavaduotojas
Irena Digrylienė Raštvedė – Sekretorius
Larisa Karpavičienė Socialinė pedagogė – Narys
Aušra Lakačauskienė Auklėtojos padėjėja – Narys

 

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ etikos kodeksas (spausti čia)