Etikos komisija

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

ETIKOS KOMISIJA

ETIKOS KOMISIJA

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

ETIKOS KOMISIJA

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Vytautas Pokštas

Logopedas – Pirmininkas

Rasa Butkevičiūtė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Pavaduotojas

Irena Digrylienė

Raštvedė – Sekretorius

Larisa Karpavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Narys

Aušra Lakačauskienė

Auklėtojos padėjėja – Narys