Bendrosios žinios

MŪSŲ ŠŪKIS – AUK SAUGUS, BŪK KŪRYBINGAS IR PAŽINK SAVO KRAŠTĄ!

VIZIJA
Moderni, diegianti naujoves, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, puoselėjanti savo tradicijas, užtikrinanti ugdymo(si) kokybę ir teikianti lanksčias vaikų priežiūros paslaugas institucija.

MISIJA
Vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“ – bendrosios paskirties ugdymo įstaiga, dirbanti sveikatos stiprinimo ir tautinio ugdymo kryptimi, yra įsipareigojusi kiekvieno vaiko ugdymui, gerovei ir socialiai jautraus vaiko priežiūrai.

REMIAMĖS FILOSOFIJA: KIEKVIENAS VAIKAS – VERTYBĖ

Įstaigoje yra sporto ir muzikos salės, logopedo, gydomosios mankštos kabinetai, dailės studija, jauki seklyčia ir valgykla. Pagal savo poreikius ugdytiniai gali dalyvauti sporto, meninės raiškos (šokių) ir dailinio ugdymo būrelių veikloje. Teikiama pagalba vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų.

ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETAI

● Sveikatos stiprinimas ir saugojimas
● Etnokultūrinis ugdymas
● Lanksčių socialinių paslaugų teikimas ir pagalba šeimai

Pedagogai ir kiti specialistai stengiasi, kad ugdytiniams būtų įdomu ir saugu. Ypatingas dėmesys skiriamas vaiko raidos ypatumams, jų brandinimui mokyklai. Vertinamas ir branginamas vaiko individualumas, kūrybinių gebėjimų atsiskleidimas. Dalyvaujama švietimo kaitos projektuose, diegiamos informacinės technologijos.

Ugdomoji kalba – lietuvių.

Ugdymo forma – dieninė.

Steigėjas: Akmenės rajono savivaldybės taryba, Juridinis asmuo.

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Pagrindinis tipas: Ikimokyklinio ugdymo mokykla
Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys: ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis
    
Pagrindinio tipo aprašymas: neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas
Veiklos sritis: švietimas, ikimokyklinis ugdymas, kodas 80.10.10.

Pagrindinio tipo aprašymas: Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190440790

Direktorė – Regina Petraitienė