Atestacijos komisija

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PEDAGOGUS)

ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Regina Petraitienė

Direktorė – Pirmininkas

2.

Natalja Plindinienė

Auklėtoja-metodininkė – Sekretorius

3.

Audronė Ruškienė

Vyresnioji auklėtoja, – Narys

4.

Nijolė Lukšienė

Vyresnioji auklėtoja – Narys

5.

Nijolė Lukauskaitė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguotas atstovas – Narys

 

Atestacijos komisijos darbo reglamentas (spausti čia).