Darbuotojai

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ  LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“

ADMINISTRACIJA IR KITI DARBUOTOJAI

 

  Eil. Nr.

Darbuotojo

vardas, pavardė

 

Pareigybė

 

Administracija

  1.  

Regina Petraitienė

Direktorė

  1.  

Audronė Ruškienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

  1.  

Birutė Šemčišina

Ūkvedė

  1.  

Laimutė Andruškienė

Vyriausioji buhalterė

  1.  

Diana Vaičekauskienė

Buhalterė

  1.  

Irena Digrylienė

Raštvedė

Auklėtojų padėjėjos

7. 

Silva Loc

Auklėtojos padėjėja

8. 

Vitalija Vaišvilienė

Auklėtojos padėjėja

9. 

Airida Klišauskienė

Auklėtojos padėjėja

10. 

Lina Vainutienė

Auklėtojos padėjėja

11. 

Laima Božkienė

Auklėtojos padėjėja

12. 

Aušra Lakačauskienė

Auklėtojos padėjėja

13. 

Liudmila Prochorčuk

Auklėtojos padėjėja

Techninis personalas

14. 

Vytautas Gedžius

Kompiuterių sistemų inžinierius

15. 

Marija Žukauskienė

Tarnybinių patalpų valytoja

16. 

Liudmila Prochorčuk

Patalynės ir skalbinių išdavėja

17. 

Regina Čepienė

Kiemsargė

18. 

Aldona Jasaitienė

Pagalbinė darbininkė

19. 

Edvinas Pupkevičius

Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas